Tarieven en aanvullende info

Tarieven verhuur

Hieronder tref je de tarieven aan om Tumult te huren per dagdeel.

 

Omschrijving A)Soc. Cult. B) Overig
Kleine zaal €50,- €70,-
Grote zaal €100,- €140,-
Heel pand €150,- €210,-

Algemene uitgangspunten tariefstructuur

 • In de huurbedragen wordt onderscheid gemaakt tussen verhuur aan verenigingen, groepen en stichtingen voor sociaal-culturele activiteiten enerzijds (zie A) en overige activiteiten anderzijds (zie B).
 • Een dagdeel geldt voor maximaal 4 uur. Meerdere uren worden naar rato van het dagdeeltarief berekend.
 • Bij huur voor meerdere weken (bv 10 weken) moeten de data vooraf vastgelegd worden.|
 • De huurprijzen zijn inclusief het gereedmaken van de zalen, schone oplevering, service, onderhoud, verlichting, verwarming, gebruik geluidsapparatuur, gebruik beamer, gebruik scherm enz.
 • Bij het verlaten van de ruimtes dient de gebruiker ervoor te zorgen dat de toestellen e.d. op hun plaats in de bergruimten of andere plekken worden teruggezet, en de ruimte dient bezemschoon achter gelaten te worden alsmede het sanitair dient schoon te worden gemaakt, inclusief de vloeren. 
 • De huurprijzen zijn exclusief aanvullende diensten en consumpties. Dit dient per evenement afgestemd te worden.
 • In de avond is een standaard huur t/m 00:00 in verband met overlast / ontheffingen. In overleg kunnen ontheffingen aangevraagd worden, en de kosten hiervoor zijn voor de huurder.
 • Bij halvering van de grote zaal wordt deze als kleine zaal aangemerkt voor meer dan 15 personen.
 • Voor bruiloften en verjaardagen wordt een standaardtarief van € 300,– gehanteerd bij gebruik van de grote zaal indien het gebruik zich over meerdere dagdelen uitstrekt.
 • Overigens worden voor specifieke ruimten en doelgroepen afzonderlijke huurovereenkomsten opgemaakt en afgesloten, waarbij afwijkende tarieven kunnen worden gehanteerd die door het bestuur worden vastgesteld.
 • Bij verhuur heb je kennis genomen van onze algemene voorwaarden en huisregels, welke zijn terug te vinden op onze kleine letters pagina.