OVER

Toen in 1981 jongerensociëteit Mahadma De Witte Boerderij afbrandde werd als nieuw onderkomen de oude rooms-katholieke jongensschool omgebouwd tot Open Jongerencentrum Tumult. Het bestaat sinds 1983. In de beginjaren werden er dagen, avonden en nachten georganiseerd waarbij getracht werd verschillende disciplines als bandoptredens, film, debat, beeldende kunst en poëzie samen te laten vloeien tot 1 kloppend geheel. Toen in 1988 acidhouse muziek opkwam was Tumult een van de eerste clubs in Nederland waar houseparty’s georganiseerd werden. Dj’s Eddy de Clerqc, Dimitri, Joost van Bellen, Paul Jay, Per, Dj Dano e.a. draaiden er in het prille begin. Tumult is o.a. eervol vermeld in hét boek over dancecultuur in Nederland; Mary Go Wild.
mary-go-wild-boek

Tumult heeft altijd zijn ups en downs gekend vanwege de volledige afhankelijkheid van vrijwilligers. Het ene jaar is er een groep fanatieke vrijwilligers, het volgende jaar kan die gestopt zijn vanwege studeren in de stad. Ondanks dat bestaat Tumult alweer 34 jaar, een prestatie van formaat waar we trots op zijn.

Tumult vormt de bakermat voor vele carrières. Denk aan een lichttechnicus in het theater, party organisator, stagemanagement, grafisch vormgever, licht- en geluidsbedrijf exploitatie, drankhandelaar, kunstenaar, muzikant, beveiliging, professioneel kickboxer, cateraar, jongerenwerker, zalenverhuurder, dansleraar, etc.