Missie

MISSIE, VISIE, AMBITIE & KERNWAARDEN
Tumult is al decennia lang het poppodium, de dancehall en het cultuurcentrum van Abcoude e.o.
Activiteiten in alle aspecten van de popcultuur zijn aan bod geweest en komen aan bod:
uiteenlopende evenementen op het gebied van dance, concerten, repeteer- en opnamefaciliteiten,
film- en theatervoorstellingen, ontmoeting, exposities, workshops, pop-up diners, LAN party’s,
kickboksen, gamen, talentontwikkeling, vrijwilligerswerk en nog veel meer. Popcultuur pur sang.

Onder Popcultuur wordt in ruime zin verstaan het geheel aan culturele uitingen, zoals: muziek, kunst,
expressie, ontspanning, uiterlijk en natuurlijk moderne media, maar ook eigentijdse opvattingen,
waarden en normen, idealen, ambities en vrijetijdsbesteding.

MISSIE
Tumult wil zich ontwikkelen tot een toonaangevend cultuurcentrum, waar men popcultuur kan
beleven, waarbij zinvolle en actieve vrijetijdsbesteding wordt geboden en jongeren specifiek de
eerste, maar niet de enige doelgroep zijn.

VISIE
Tumult moet een plek zijn waar mensen op een laagdrempelige manier in aanraking komen met
(pop-)cultuur en met elkaar. Het programma is aansprekend en voor een brede doelgroep:
populariteit, kwaliteit, vernieuwing en verdieping gaan hand in hand. Tumult, gerund door
vrijwilligers, is de aanjager van popcultuur in de regio.
Voor Tumult betekent dit dat daarbij uitgegaan wordt van die activiteiten die al een grote
aantrekkingskracht bezitten, zoals (pop-)muziek, nieuwe media, gamification (digital natives) en
technologische vernieuwing, want daar wordt de aansluiting gevonden en is kwaliteit te vinden.

AMBITIE
Een kleurrijk aansprekend programma bieden dat wordt bezocht door mensen uit de gemeente De
Ronde Venen e.o. Om zo cultuurbeleving en maatschappelijke participatie te bevorderen.

MEERWAARDE.
Tumult is niet van de gebaande paden, is vrijzinnig en gaat uitdagingen en innovatie niet uit de weg.
Tumult biedt een programma voor een ieder en staat open voor zinvolle samen werkingsverbanden.
Wat is de maatschappelijke meerwaarde van een centrum als Tumult? Wat is het verschil met het
commerciële uitgaanscircuit? De organisatie onderscheidt zich o.m. door dat:
• Tumult activiteiten organiseert die gericht zijn op de culturele (leefwereld) en
maatschappelijke (integratie) omstandigheden en ontwikkeling van mensen,
• de organisatie en uitvoering van deze activiteiten voor en door mensen zelf wordt
gedaan,
• Tumult een uitdagend, aansprekend en activerend programma-aanbod wil realiseren en
daarbij uitgaat van een positieve benadering van in de eerste plaats jongeren en vertrouwen
geeft,
• dit leidt tot een vorm van positieve vrijetijdsbesteding, die uit oogpunt van preventie een
alternatief biedt tegen verschijnselen als verveling en overlast,
• en in het kader van toeleiding tot opleiding en werk, in de sfeer van oriëntatie en motivatie,
belangrijk kan bijdragen.

Organisatie.
Tumult is altijd een organisatie geweest waar de mogelijkheid werd geboden voor zelfwerkzaamheid.
Dit vereist een organisatievorm waar ruimte is voor ontwikkeling en uitvoering van ideeën,
verlangens en ambities. Door met vrijwilligers te werken en de wijze waarop dat gebeurt, realiseert
de instelling een belangrijk deel van haar doelstelling. Mensen doen zo een veelheid aan ervaringen,
deskundigheid en kennis op, die bijdragen aan het vormen van een eigen identiteit, het vinden van
opleiding, werk of het starten van een eigen bedrijf. De resultaten uit het verleden bieden daarom
wel degelijk een garantie voor de toekomst.
De organisatie en de programmering van activiteiten worden ingericht op een nieuwe koers die het
centrum wenst te varen: een centrum met een gevarieerd aanbod, dat gericht is op meerdere en
diverse publieksgroepen en een programma dat mede tot stand komt door de inzet van zelfsturende
productiegroepen. Mensen die een bepaald idee willen uitwerken tot een activiteit kunnen op deze
wijze gelijk aan de slag. Deze groepen zijn van ontwikkeling tot uitvoering verantwoordelijk voor de
productie van programmaonderdelen en zijn daarbij verantwoording schuldig aan het bestuur.